Twoja prywatność jest dla nas ważna. Aby lepiej chronić twoją prywatność, dostarczamy tę informację wyjaśniającą nasze praktyki dotyczące informacji online oraz wybory, które możesz podjąć w związku ze sposobem zbierania i wykorzystywania twoich informacji. Aby ułatwić znalezienie tego powiadomienia, udostępniamy je na naszej stronie głównej iw każdym miejscu, w którym mogą być wymagane dane osobowe.
Informacje, które zbieramy
Niniejsze zawiadomienie dotyczy wszystkich informacji zebranych lub przesłanych na tej stronie. Na niektórych stronach możesz zamawiać produkty, składać zamówienia i rejestrować się, aby otrzymywać materiały. Rodzaje danych osobowych zebranych na tych stronach to:
Nazwa


Adres


Adres e-mail


Numer telefonu
Informacje, których nie gromadzimy
Informacje o karcie kredytowej / debetowej - korzystamy z zewnętrznego procesora płatności (Sagepay), aby bezpiecznie obsługiwać te informacje. Żadna z informacji o karcie kredytowej / debetowej nie jest przechowywana w dowolnym miejscu na tej stronie.
Sposób, w jaki używamy informacji
Używamy podanych informacji o sobie przy składaniu zamówienia tylko w celu wykonania tego zamówienia. Nie udostępniamy tych informacji stronom zewnętrznym, chyba że jest to konieczne do zrealizowania tego zamówienia.
Używamy podanych przez Ciebie informacji o kimś innym podczas składania zamówienia tylko w celu wysyłki produktu i potwierdzenia dostawy. Nie udostępniamy tych informacji stronom zewnętrznym, chyba że jest to konieczne do zrealizowania tego zamówienia.
Używamy zwrotnych adresów e-mail, aby odpowiedzieć na otrzymany e-mail. Takie adresy nie są wykorzystywane do żadnych innych celów i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.
Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, jeśli chcesz otrzymywać aktualizacje dotyczące naszych nowych produktów i usług. Informacje przesłane na naszej stronie internetowej nie będą wykorzystywane do tego celu, chyba że wypełnisz formularz rejestracyjny. Zawsze możesz zrezygnować z naszych aktualizacji w dowolnym momencie.
Wreszcie, nigdy nie wykorzystujemy ani nie udostępniamy danych umożliwiających osobistą identyfikację przekazanych nam online w sposób niezwiązany z opisanymi powyżej, nie dając jednocześnie możliwości rezygnacji lub w inny sposób zabronienia takich niepowiązanych zastosowań.
Nasze zobowiązanie do bezpieczeństwa danych
Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zachować dokładność danych i zapewnić prawidłowe wykorzystanie informacji, wprowadziliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury, aby zabezpieczyć i zabezpieczyć informacje, które zbieramy online.
Nasze zobowiązanie do prywatności dzieci
Szczególnie ważna jest ochrona prywatności najmłodszych. Z tego powodu nigdy nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji na naszej stronie internetowej od osób, które rzeczywiście wiemy, że mają mniej niż 13 lat, a żadna część naszej witryny nie jest tak skonstruowana, aby przyciągać osoby poniżej 13 roku życia.
W jaki sposób można uzyskać dostęp lub poprawić swoje dane
Możesz uzyskać dostęp do wszystkich swoich danych osobowych, które zbieramy online i utrzymujemy, logując się na Twoje konto przy użyciu nazwy użytkownika i hasła utworzonego podczas rejestracji u nas.
Możesz również poprawić błędy rzeczowe w swoich danych osobowych, wysyłając nam prośbę, która wiarygodnie pokazuje błąd.
Aby chronić Twoją prywatność i bezpieczeństwo, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem dostępu lub wprowadzeniem poprawek.